พิมพ์ 
รายละเอียด: หมวด: กิจกรรม | เผยแพร่เมื่อ: 22 ตุลาคม 2557 | ฮิต: 2059

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการจัดทำพานธูป.....

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557
ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการจัดทำพานธูป พานดอกไม้เพื่อใช้ในพิธีการไหว้ครูของแต่ละห้องเรียน ส่วนกิจกรรมนั้นจะเริ่มในภาคบ่าย โดยในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีการไหว้ครู การแสดงรำบูชาครู และมอบใบประกาศสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะในแต่ละสาขาวิชาตามสนามสอบต่างๆ 
หลังจากกิจกรรมไหว้ครูเสร็จแล้ว นักเรียนทุกคนได้ร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยปลูกต้นไม้สายรหัส ตามบริเวณต่างๆของโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและช่วยให้โรงเรียนมีต้นไม้ที่สวยงาม มีความร่มรื่นเขียวขจีและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 

ดูอัลบั้มภาพ