.....

   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  website: techno.pccm.ac.th

   

   

   
   

  นางทัศนีย์ บุญมาศ
  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
  ค.ม.การบริหารการศึกษา
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  website: krutouchsanee

   
     
  นางสาวขนิฐษา ปิตฝ่าย
  กศ.บ.คหกรรมศาสตร์
  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
  ศษ.บ.หลักสูตรและการสอน
  นางนิภาพร อุปนิ
  ศศ.บ.การบริหารธุรกิจ
  ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  ค.ม.การบริหารการศึกษา
  นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์
  ค.บ.คอมพิวเตอร์
  ป.บัณฑิต การจัดการและประเมินโครงการ
  ค.ม.การบริหารการศึกษา

  นายมนัส พันโกฎิ
  ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
  นายพชรวัฒน์ ศรีสุราช
  ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
  นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน
  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศษ.ม.การบริหารรการศึกษา

   

   


   

   

  ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 

   

  © 2017 techno.pccm.ac.th. All Rights Reserved. Designed By ltheme.com

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME