เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าจะเป็นการจัดทำพานธูป.....